Brukere

For å legge til rette for best mulig samarbeid kan alle faste brukere legge kontaktinformasjon her:

Styret i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark:

Leder:  Anne Toril Klette: tlf. 950 89 890  –   epost:  anne.toril.klette@gmail.com

Kasserer:  Lars Ligaarden: tlf. 970 29 562  –  epost:  lars.ligaarden@gjovik.kommune.no

Nestleder:  Jan Grøterud: tlf. 920 49 265  –  epost:  jan.groterud@gmail.com

Sekretær:  Per Erik Sveen: tlf. 918 33 843  –  per-erik.sveen@gjovik.kommune.no

Steinar Lyshaug: tlf. 996 37 311  –  steinar.lyshaug@gmail.com

Magne Myrheim

Ingebjørg Felde: tlf. 415 94 220  –  epost:  ingebjorgfelde@hotmail.com

Interesserte:

som Snertingdal skole: http://snertingdal.gjovikskolen.no/

Skonnordtjernet barnehage: http://skonnordtjernet-bhg.no/

FAU, Snertingdal skole, v/leder, Tor Arne Volden: Tlf. 991 00 454   –   e-post:  tor.arne@svomming.no

UNG I GJØVIK / fritid Snertingdal: http://www.ungigjovik.no/fritid-snertingdal  –  epost:  ungdom@gjovik.kommune.no

Bygdeungdomslaget: http://www.nbu.no/Vardal+%2F+Snertingdal-mesterskapet.9UFRrK2X.ips

Snertingdal Jeger og Fisk: http://www.njff.no/portal/page/portal/oppland/lokallag/snertingdal

Snertingdal Musikkforening: http://www.freewebs.com/snertingdalmf/index.htm

4H:  http://www.4h.no/Oppland/snertingdal-4h/default.aspx

Snertingdal sanitetsforening: http://nks.snertingdal.no/#home

Snertingdal Idrettsforening: http://snertingdal-if.no/

Snertingdal bygdekvinnelag: http://bygdekvinnelaget.no/snertingdal

Snertingdal historielag: telefonnummer – epost

Bondelaget: http://www.bondelaget.no/kalender/snertingdal-bondelag-medlemsmote-article77030-2657.html

Skogeierlaget: telefonnummer – epost