Parken

Snertingdal Nærmiljøpark er et åpent, offentlig tilgjengelig friluftsområde for alle, eid av Gjøvik kommune. Parken omfatter bygningene, hagen, utelivscamp’en, treningspark og tursti, badestrand, jordet og strandlinja til småbruket Kjenset.

Alle aktiviteter i nærmiljøparken skal skje etter prinsippet om “SPORLØS FERDSEL”!

Adkomstvegen til Snertingdal Nærmiljøpark tar av fra Nøssvegen, forbi Skonnordtjernet barnehage. Inntil uthuset ligger en liten parkeringsplass, og rullestolbrukere kan også parkere og snu ved vegen ovenfor badestranda.  Bolighuset og uthusene på Kjenset er en del av anlegget, men hovedsakelig er området tilrettelagt for ulike former for friluftsliv. Snertingdal Nærmiljøpark består av følgende anlegg:

TUFTEPARKEN

Tufteparken består av 10 treningsstasjoner, plassert i terrenget mellom musikkbingen og skolens uteareal, i nærheten av ballbingen. Byr på muligheter for variert og kreativ lek, men er først og fremst bygd for et eget konsept for styrketrening med egen kropp/kroppsvekt. Ved parken er det slått opp plakat som viser mulige øvelser på de ulike installasjonene. Dessuten er det mulig å laste ned en egen App, og det er planlagt kurs og opplæring for interesserte. Tufteparken i Snertingdal Nærmiljøpark har egen Facebook-side, der informasjon legges ut.

UTELIVSCAMP’EN

Utelivscamp’en består av lavvo med plass til 25-30 personer og gapahuk. Lavvoen har elektrisk grunnoppvarming i tillegg til vedovn. På uteplassen mellom lavvoen og gapahuken er det mulighet for ulike utendørs aktiviteter, og leirplassen med grill og bålpanne kan benyttes til matlaging og bålkos. Nøkkel til lavvoen hentes på Snertingdal skole.

HUSET

Bolighuset på Kjenset skal på sikt brukes til ulike inneaktiviteter. Det er egnet som møte-, kafè- og klubblokale, ikke minst for ungdom. Her kan det holdes kurs og her ser en for seg at skole, barnehage, privatpersoner, lag og foreninger kan disponere rommene etter behov.Det er planlagt oppussing, nytt kjøkken, ny inngang, garderobe og rullestoltilgjengelig toalett. Gjøvik kommune bevilget våren 2017 2,3 mill. kroner til istandsetting av huset til offentlig bruk. Planleggingen er i gang, og forhåpentlig vil entreprenører være engasjert i løpet av høsten 2017.

1. etasje har stue, kjøkken, bad og garderobe

2. etasje har lagerarealer / hems

Underetasjen har lagerarealer, og vil få garderobeanlegg som betjener utendørsanlegget.

MUSIKKBINGEN

Musikkbingen er en lydisolert og innredet container med øvingslokale for musikere og musikkgrupper. Her fins per i dag et trommesett og en microfon, med forsterker og høyttaleranlegg, samt et Hammond-orgel. Utover dette må musikerne ha med egne instrumenter og utstyr. Musikkbingen kan leies etter avtale med Ung i Gjøvik, til faste tider. Ta kontakt med UNG I GJØVIK, for nærmere informasjon og bestilling. De vil dessuten ha regelmessig “åpent hus” for dem som vil stikke innom og spille litt fra kl. 15.00 på onsdager.

UNG I GJØVIK / fritid Snertingdal: http://www.ungigjovik.no/fritid-snertingdal  –

epost:  ungdom@gjovik.kommune.no

 BADESTRAND OG BRYGGE

Badestrand med brygge, spisebord, samt toalett / garderobe gir sommerstid mulighet både for en dukkert i Skonnordtjernet, fisking og båt- og kanoaktiviteter. Det er anlagt vei ned til stranda for tilgjengelighet for rullestolbrukere. Obs! Avfall kastes i søppelkassene!

 BULDRESTEINEN

Buldresteinen gir klatreutfordringer, uten behov for tau eller sele. Sikkert fallunderlag.

LÅVEN OG GARASJEN

Låven og garasjen er foreløpig et lagerareal, men vil kunne benyttes til andre aktiviteter. Snekkerarbeid på låven er et prosjekt for arbeidslivsfag-gruppa på ungdomsskolen.

TURVEGER

Vegen langs jordet er nå knyttet sammen med ny tursti langs Skonnordtjernet. Turstien starter ved badeplassen (bak garderobe-/toalttbygget) og ender opp ved Nøssvegen. Avstikkere opp til barnehagen og utelivscamp’en gir flere muligheter for å gå små rundløyper. Tarzanskogen er tenkt opparbeidet i krattet ned mot Skonnordtjernet, langs turstien. Dette prosjektet trenger finansiering, men er tenkt ferdigstilt de nærmeste åra.

JORDET

Sommerstid blir  jordet høstet. Vinterstid kan det benyttes som akebakke.